Module quang Sfp Cisco MGBLH1 1000BASE-LH

Module quang Sfp Cisco MGBLH1 1000BASE-LH 1310nm 40km hỗ trợ thay thế nóng, cho phép bạn thay thế, cắm SFP vào Switch, Router của cisco mà không cần phải tắt thiết bị. Hoặc khởi động lại thiết bị mà thiết bị tự nhận và active để hoạt động luôn khi module  được cắm vào.