Đèn thoát hiểm hai mặt YIFEI

Đèn thoát hiểm hai mặt YIFEI sử dụng làm đèn chỉ lối thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp hoặc những nơi công cộng khác… với thiết kế mẫu mã đẹp và dễ dàng quan sát lối thoát nạn khi có sự cố sảy ra.