Đầu dò khói quang Horing AH-0311-2

Đầu dò khói quang Horing AH-0311-2 được dùng để phát hiện khói nói chung, đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các hạt khói lớn như gỗ, giấy, PVC hoặc polyurethane.