Công tắc chống nổ đơn 1 chiều

Công tắc chống nổ đơn 1 chiều được sản xuất theo chuẩn phòng nổ Exd IIC T6 Gb/Ex Td AC21 IP66 từ -60oC.đến 60oC.