Ổ cắm điện chống nổ 5 chấu

Ổ cắm điện chống nổ 5 chấu được dùng rất nhiều trong các hoạt động sản xuất, các hoạt động đòi hỏi cao về phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong công nghiệp.