Băng dính đồng chống nhiễu điện từ

Băng dính đồng chống nhiễu điện từ có tác dụng bao quanh, bảo vệ các đối tượng nhạy cảm với nhiễu điện từ . Nó có khả năng chịu nhiệt độ cao lến tới 120°C, độ bám dính mạnh, độ dẫn điện tốt, hiệu suất che chắn tuyệt vời và các tính năng cắt dễ dàng.