Điện thoại IP Phone Grandstream GRP2601

Điện thoại IP Phone Grandstream GRP2601 là điện thoại IP tiện lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa và văn phòng tại gia. GXP1620 cung cấp 1 tài khoản SIP, 3 phím mềm lập trình XML, HD Audio.