Ghen bán nguyệt D60 Morele

Ghen bán nguyệt D60 Morele được dùng để đi điện dưới nền, thi công bảo vệ hệ thống dây dẫn điện và dây tín hiệu trong văn phòng, siêu thị và các cửa hàng với đặc tính chịu lực, chịu nhiệt tốt và dế dàng lắp đặt với lớp băng đín phía dưới sản phẩm.