Đèn xoay cảnh báo có còi T084-FFD24-D

Đèn xoay cảnh báo có còi T084-FFD24-D có thể xoay đèn quanh trục để đánh dấu và cảnh báo các khu vực nguy hiểm được sử dụng rộng rải ở các công trình xây dựng, công trình giao thông, thường được sử dụng đi kèm theo với các băng rào cảnh báo hoặc cọc tiêu giao thông.