Ổ cắm chân dẹt mặt vuông 5 chấu 10A

Ổ cắm chân dẹt mặt vuông 5 chấu 10A  thiết kế theo chuẩn vuông lắp đặt âm tường Chuẩn cắm hỗ trợ: EURO, JAPAN, CHINA, USA, VIETNAM và hầu hết chuẩn quốc tế hiện hành ngoại trừ chuẩn N, L, J, O của 1 số nước .