Đèn chiếu sáng sự cố Kentom KT750

Đèn chiếu sáng sự cố Kentom KT750 chiếu sáng với thời gian duy trì sáng lâu dài, hoạt động hỗ trợ tuyệt vời cho các tình huống rủi ro, lắp đặt tại tầng hầm, khu vực tường dễ nhìn thấy trong các tòa nhà chung cư, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện,…