Dây cáp điện Cadisun Cu/Pvc/Pvc 1×2.5

Dây cáp điện Cadisun Cu/Pvc/Pvc 1×2.5 Dây cáp điện CADISUN sản xuất trên dây truyền hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về dẫn điện và chịu nhiệt…theo tiêu chuẩn TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)