Cầu đấu khối Giga GG-TC-1504 4P-150A

Cầu đấu khối Giga GG-TC-1504 4P-150A  là thiết bị để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực, giúp nối liền mạch điện trong hệ thống điện. Cầu đấu gồm các loại từ 3P đến 24P liền thành 1 khối dòng điện lên đến 500A.